MENU

Dział budowlany

 • Wykonawstwo biernych zabezpieczeń PPOŻ przejść instalacyjnych:
  • rury palne i niepalne
  • kable i koryta elektryczne
  • przewody wentylacyjne i technologiczne
 • Wykonawstwo zabudowy płytami ognioochronnymi tras kablowych, kanałów wentylacyjnych
 • Zabezpieczanie ppoż. konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych
 • Zabezpieczanie ppoż. dylatacji i szczelin
 • Wykonawstwo, konserwacja, remonty sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych
 • Montaż oraz wymiana stolarki budowlanej ppoż. (drzwi, okna, klapy rewizyjne, bramy, kurtyny, grodzie)
 • Impregnacja dywanów i wykładzin środkami ppoż.

Kontakt z działem:

Dofinansowania: