MENU

Dział systemów elektronicznych PPOŻ

Zapewniamy:

  • Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu
  • Montaż systemu w oparciu o przygotowany projekt urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia
  • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
  • Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru
  • Demontaż i utylizację wymienianych urządzeń
  • Modernizację istniejących systemów
  • Szkolenie dla obsługi systemu
  • Profesjonalny serwis

Kontakt z działem:

Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

Jednym z podstawowych elementów poprawnego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków wielokondygnacyjnych jest wykonanie skutecznej instalacji oddymiającej chroniącej drogi ewakuacji przed niebezpieczeństwem zadymienia. Systemy oddymiania grawitacyjnego funkcjonują na naszym rynku przeciwpożarowym od wielu lat i są jednym z podstawowych systemów wykorzystywanych do odprowadzania dymu i ciepła.

Dźwiękowy system ostrzegawczy – system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

Stałe urządzenie gaśnicze (SUG) – automatyczny system przeciwpożarowy przeznaczony na gazowe środki gaśnicze. Stałe urządzenia gaśnicze stosowane są w ochronie serwerowni, centrów przetwarzania danych, centrów finansowych i banków, skarbców, stacji transformatorowych, rozdzielni elektrycznych, elektrowni i elektrociepłowni, zakładów produkcyjnych, laboratoriów, szpitali, archiwów, muzeów, galerii i bibliotek – wszędzie tam, gdzie zastosowanie niegazowych środków gaśniczych (woda, piana, proszek) może doprowadzić do trwałych uszkodzeń gaszonych przedmiotów i pomieszczeń. SUG współdziała z systemem sygnalizacji pożarowej

Oświetlenie ewakuacyjne – część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Jest to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru

Dofinansowania: