MENU

Gazy cieplarniane – F-GAZY

Jako jedyni w województwie posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności serwisowych i montażu systemów gaśniczych w serwerowniach na bazie gazów obojętnych i cieplarnianych, wykorzystywanych jako środek gaśniczy.

Nasi wykwalifikowani pracownicy posiadają wymagane uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego dzięki czemu zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie.

Dofinansowania: