MENU

Ochrona środowiska

Posiadamy uprawnienia do wykonywania czynności przy izotopowych czujek dymu w tym demontażu magazynowania i transporcie.

Posiadamy decyzję zezwalającą na gospodarkę odpadami w postaci zużytego sprzętu i środków gaśniczych (gaśnice prożkowe, gaś. pianowe, gaś. CO2 (dwutlenek węgla) oraz gaśnice halonowe.

Dofinansowania: