Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje
Opis

Serwis sprzętu ppoż

Serwis sprzętu ppoż
Blue stripe

Proponujemy państwu

Pełną, kompleksową

obsługę

Regularne przeglądy i konserwacje są niezbędne do prawidłowego działania sprzętu przeciwpożarowego. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje są również wymogiem określonym prawnie oraz kryterium do ubezpieczenia obiektu.

 • Dobór sprzętu i urządzeń ppoż. pod potrzeby właścicieli, wynajmującym lub najemców lokali użytkowych. Ustalamy rodzaj i ilości niezbędnych gaśnic oraz wymagane oznakowania. Konserwacja i okresowe przeglądy sprzętu przeciwpożarowego należy wykonywać regularnie i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz instrukcji obsługi sporządzoną przez producenta. Prowadzimy pełny indeks i nadzór nad przeglądami sprzętu przeciwpożarowego w państwa obiektach. Wykonujemy pomiary wydajności i profesjonalny serwis instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej. Oferujemy napełnianie, dostawę, dzierżawę i sprzedaż butli z gazami technicznymi do celów przemysłowych i spożywczych. Naprawa butli oraz legalizacja UDT
Serwis sprzętu ppoż
 • Gaśnice

 • Hydranty

 • Wyposażanie obiektów w sprzęt ppoż.

 • Gazy techniczne

 • Znaki bezpieczeństwa

Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą dobrać odpowiednie rodzaje i ilości gaśnic aby spełnić wymogi prawne i dopasować je do prowadzonej działalności. Zapewniamy okresowe przeglądy techniczne i konserwacje gaśnic przez wyszkolonych, kompetentnych serwisantów. Serwis gaśnic jest wykonywany zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz zaleceniami producentów.

Nie każdy pożar wygląda tak samo. Pożary różnią się od siebie względem substancji palącej, warunków otoczenia i przyczyną zapłonu. Nie ma jednego skutecznego sposobu na gaszenie pożarów dla wszystkich możliwych kombinacji czynników. Dlatego dobór gaśnicy jest uwarunkowany przede wszystkim od rodzaju pożaru, który ma być gaszony za jej pomocą. W tym zakresie wyróżniamy sześć grup pożarów:
Pożary grupy A – pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego,
Pożary grupy B – pożary cieczy palnych, w tym również materiałów topiących się w procesie palenia,
Pożary grupy C – pożary gazów,
Pożary grupy D – pożary metali,
Pożary grupy E – pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy urządzeń elektrycznych,
Pożary grupy F – pożary tłuszczów spożywczych.

Posiadanie odpowiednich gaśnic na wyposażeniu obiektu stanowi podstawę prawidłowego wyposażenia BHP. Obecnie najczęściej spotykane gaśnice to:

Gaśnica proszkowa
Zbiornik wypełniony proszkiem gaśniczym, który za pomocą niepalnego gazu jest wyrzucany z gaśnicy w celu odcięcia tlenu od płonącej powierzchni. Stosowane w wypadku pożarów z grupy A, B i C.

Gaśnica CO2 tzw. śniegowa
Wykorzystuje do gaszenia skroplony dwutlenek węgla. Podczas wypuszczania CO2 uzyskuje temperaturę -78°C. Wykorzystuje się ją do gaszenia pożarów z grupy B i C.

Gaśnica wodna
Głównym czynnikiem gaszącym w tym przypadku jest specjalna piana gaśnicza. Zawartość wody w tych gaśnicach uniemożliwia gaszenie urządzeń pod napięciem.
Najczęściej spotykane warianty gaśnic to: A B i A,B, F.

Hydranty dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Jedne jak i drugie należy poddawać przeglądom techniczny i czynnościom konserwacyjnym. Czynności te mogą być przeprowadzone tylko przez osobę kompetentną i przeszkoloną oraz wyposażoną w wymagane narzędzia. Serwis wykonywany jest zgodnie z procedurami producentów oraz z wymaganiami normy PN-EN 671-3. Regularna konserwacja oraz utrzymanie hydrantów w stałej gotowości do użycia jest wymogiem prawnym.

Hydranty wewnętrzne
Dzielimy na trzy typy w zależności od średnicy węża:
- wąż półsztywny o średnicy DN 25,
- wąż półsztywny o średnicy DN 33,
- wąż płasko składany o średnicy DN 52.

Hydranty zewnętrzne
Hydranty montowane w sieciach wodociągowych są istotnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrywania wodnego pojazdów straży pożarne.

Oferujemy wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy t.j.

Gaśnice (proszkowe, śniegowe, wodne)
Gaśnice przewoźne- agregaty proszkowe i CO2
GSE- Urządzenie gaśnicze do gaszenia urządzeń wrażliwych na pył i zabrudzenia np. elektronika
Koce gaśnicze- tkanina szklana, trudno zapalna
SUG- Stałe urządzenia gaśnicze
SUG-P- Stałe urządzenia pianowe
Urządzenia gaśnicze- domowe

Posiadamy w dystrybucji gazy techniczne do zastosowań w każdej dziedzinie
przemysłu.Jest to między innymi:

Dwutlenek węgla (CO2) do zastosowań technicznych, medycznych, spożywczych i domowych np. akwariach
Acetylen do zastosowań technicznych np. spawalnictwo
Mieszanki spawalnicze (argon + CO2)
Argon do zastosowań technicznych np. spawalnictwo
Azot do zastosowań technicznych np. klimatyzacja

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, we wszystkich zakładach pracy oraz miejscach użyteczności publicznej, powinny znajdować się różnego rodzaju oznaczenia BHP t.j.:
Instrukcje postępowania na wypadek pożaru, instrukcje BHP i inne ważne znaki zakazu, nakazu i informacyjne. Wszystkie oferowane przez nas znaki spełniają kryteria Polskich i Europejskich Norm. Znaki bezpieczeństwa pożarowego stanowią element ogólnej ochrony przeciwpożarowej i mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników budynków.

  Okulary ochronne

  nie szukaj na oko…
  Sprawdź naszą ofertę online