Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

METODYKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy przeprowadzają instruktaże stanowiskowe dla pracowników

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie niezbędnych umiejętności do przekazywania wiedzy w trakcie prowadzenia szkolenia stanowiskowego dla nowo przyjętych w zakładzie pracy pracowników i zleceniobiorców na danym stanowisku pracy, jak również opanowanie umiejętności doboru właściwych metod nauczania i stosowania środków dydaktycznych, podstawowej wiedzy w dziedzinie metodyki niezbędnej instruktorowi do przekazania wiedzy i umiejętności pożądanej do bezpiecznego wykonywania czynności na stanowisku pracy.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 8 godzin i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• regulacje prawne dotyczące organizacji i prowadzenia szkoleń z zakresu bhp
• psychologiczne podstawy procesu szkolenia w dziedzinie bhp;
• opracowanie programu szkolenia stanowiskowego;
• podstawy metodyki i organizacji prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
• etapy prowadzenia instruktażu stanowiskowego;
• metody aktywizujące w procesie nauczania w dziedzinie bhp – przykłady;
• kształtowanie codziennych bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń