Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

BHP PRZY ZABEZPIECZANIU I USUWANIU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami i pracowników, którzy w związku z wykonywaną pracą narażeni są na działanie pyłu azbestu.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego wykonywania prac przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 5,5 godziny i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac w kontakcie z azbestem;
• zastosowanie azbest – właściwości azbestu, rodzaje wyrobów (materiałów) mogących zawierać azbest;
• identyfikacja wyrobów i innych materiałów zawierających azbest, metody identyfikacji (pobieranie próbek i ich analiza);
• przypadki, w których należy zabezpieczyć wyroby z zawartością azbestu oraz przypadki, w których konieczne jest usuwanie takich wyrobów; ocena stanu technicznego wyrobów i innych materiałów z zawartością azbestu;
• zagrożenia dla zdrowia związane z pracami wykonywanymi w styczności z materiałami zawierającymi azbest i działania profilaktyczne;
• sprzęt techniczny, narzędzia i wyposażenie stosowane podczas prowadzenia prac związanych z zabezpieczaniem lub usuwaniem wyrobów z zawartością azbestu;
• zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac w kontakcie z azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest, w tym podczas zabezpieczania i usuwania wyrobów zawierających azbest;
• zasady higieny osobistej i profilaktyki zdrowotnej związanej z pracą w kontakcie z azbestem.

Termin szkolenia:

- 2021-09-08 00:15:15 - 2021-09-08 00:12:10 - 2021-09-10 00:32:00 - 2021-09-30 09:07:11

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń