Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla Społecznych Inspektorów Pracy

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla społecznych inspektorów pracy (zakładowych, oddziałowych i grupowych) pełniących swoje kadencje, którzy przeszli szkolenie podstawowe dla SIP.

Szkolenie powinno być prowadzone raz do roku.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy niezbędnej do pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, ze szczególnym uwzględnieniem:

• Zmian w przepisach prawa pracy
• Zagrożeń występujących w danej branży
• Pełnego wykorzystania uprawnień społecznej inspekcji pracy
• Zmian w przepisach technicznych ochrony pracy

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 16 godzin i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• Zagadnienia prawnej ochrony pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w przepisach Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych
• Zagadnienia technicznej ochrony pracy ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży, z której działają społeczni inspektorzy pracy
• Analiza przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dochodzenie powypadkowe;
• Zasady udzielania i organizacji pierwszej pomocy
• Metodyka kontroli zagadnień technicznej i prawnej ochrony pracy
• Organizacja państwowej kontroli nad warunkami pracy

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń