Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje
Opis
Zapewniamy:

Sklep BHP – Artykuły BHP i przeciwpożarowe

Sklep BHP – Artykuły BHP i przeciwpożarowe
Blue stripe

Proponujemy państwu

Pełną, kompleksową

obsługę

Posiadamy bogaty asortyment artykułów bhp i ochrony p.poż. Pomagamy w doborze środków ochrony indywidualnej

Zabezpieczenia ppoż.
 • Odzież ochronna i robocza

 • Rękawice robocze i ochronne

 • Obuwie ochronne i robocze

 • Ochrona głowy, [ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych, ochrona twarzy i oczu

 • Sprzęt do pracy na wysokości

Odzież ochronna i robocza to dwa rodzaje ubrań, które powinny być zapewnione pracownikom niektórych zawodów. Branża budowlana, chemiczna i inne, w których pracownik wykonuje prace fizyczne lub jest narażony na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

Odzież robocza
Odzież robocza używana jest do zastąpienia odzieży pracownika. Ubrania robocze przeznaczone są do wykonywania pracy, przy której:
– pracownik silnie się brudzi substancjami nieszkodliwymi dla zdrowia,
– występują czynniki powodujące przyspieszone niszczenie odzieży,
– konieczna jest specjalna czystość powstałego produktu.

Odzież robocza nie podlega obowiązkowej certyfikacji

Odzież ochronna

Odzież ochronna musi posiadać odpowiednie certyfikaty gwarantujące, że odzież spełnia minimalne wymagania określone w odpowiedniej normie.

Ze względu na rodzaj zagrożenia odzież ochronną można podzielić na:

-odzież chroniącą przed czynnikami chemicznymi
-odzież chroniącą przed czynnikami biologicznymi
-odzież chroniącą przed czynnikami mechanicznymi
-odzież chroniąca przed zimnem
-odzież chroniąca przed wysoką temperaturą
-odzież ochronna dla spawaczy i osób wykonujących zawody pokrewne
-odzież chroniąca przed porażeniem prądem
-odzież chroniąca przed czynnikami atmosferycznymi i wodą
-odzież przeznaczona do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
-odzież chroniąca przed promieniowaniem elektromagnetycznym
-odzież ostrzegawcza

Rękawice ochronne – element odzieży ochronnej służący do ochrony dłoni, lub dłoni i nadgarstków przed niepożądanym, lub szkodliwym dla zdrowia oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Szczególne niebezpieczeństwo stanowi wysoka lub niska temperatura, ogień, niebezpieczne substancje chemiczne, prąd elektryczny, wilgoć, zagrożenie mechaniczne, biologiczne itp.

Dyrektywa 89/686/EWG wprowadza podział rękawic na 3 grupy pod względem ich przynależności do kategorii ryzyka związanego z ich użytkowaniem:

-Kategoria I mniejsze wymagania dotyczące ochrony
-Kategoria II wymagana ochrona przed np. uszkodzeniami mechanicznymi
-Kategoria III ochrona przed poważnymi urazami oraz zagrożeniami dla życia użytkownika np. obrażenia chemiczne
Podział rękawic ochronnych

Ze względu na rodzaj zagrożenia rękawice ochronne można podzielić na:

-rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
-rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi i biologicznymi
-rękawice chroniące przed wysoką temperaturą
-rękawice chroniące przed niską temperaturą

Buty robocze i ochronne – informacje ogólne.

Obuwie ochronne przeznaczone jest do ochrony stóp i nóg przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi powodować uszkodzenia mechaniczne, chemicznymi, oparzenia lub przed działaniem ciepła, zimna i wilgoci.


Podział obuwia ochronnego

Obowiązujące normy dzielą obuwie ochronne wg różnych kryteriów.

Ze względu na konstrukcję można wyróżnić następujące typy obuwia:

-półbuty
-trzewiki
-buty typu sandał
-buty do kolan
-buty z przedłużoną cholewką
Ze względu na przeznaczenie obuwie ochronne można podzielić na:

-obuwie chroniące przed czynnikami chemicznymi
-obuwie chroniące przed czynnikami biologicznymi
-obuwie chroniące przed czynnikami mechanicznymi
-obuwie chroniące przed czynnikami termicznymi
-obuwie chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym
-obuwie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi
-obuwie antyelektrostatyczne przeznaczone do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
-obuwie antystatyczne chroniące przed efektem ESD


Ze względu na stopień zagrożeń, przed którymi obuwie przeznaczone dla pracowników powinno chronić został unormowany podział na:

-Obuwie bezpieczne(S – “safety”) – posiada właściwości ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków, których wytrzymałość jest badana przy uderzeniu z energią 200 J. Wymagania dotyczące obuwia bezpiecznego określa PN-EN ISO 20345 oraz PN-EN ISO 20345:2012
-Obuwie ochronne (P – “protective”) – posiada właściwości ochronne łącznie z ochroną palców stopy za pomocą podnosków, których wytrzymałość jest badana przy uderzeniu z energią 100 J. Wymagania dotyczące obuwia ochronnego określa PN-EN ISO 20346 oraz PN-EN ISO 20346:2014-08.
-Obuwie zawodowe (O – “occupational”) – posiada cechy ochronne przeznaczone do ochrony przed urazami, które mogą wystąpić w czasie wypadku w miejscach pracy. Przeznaczone jest do codziennego użytkowania tam gdzie nie jest wymagana ochrona palców stopy za pomocą podnosków. Wymagania dotyczące obuwia zawodowego określa PN-EN ISO 20347 oraz PN-EN ISO 20347:2012 . Obuwie takie często jest określane jako obuwie robocze bez podnoska.

Ochrony głowy – info ogólne

Zagrożenia od spadających przedmiotów, uderzeń głową o wystające elementy konstrukcyjne lub o przemieszczające się obiekty mogą powodować obrażenia skóry głowy, kości czaszki, kręgów szyi oraz mózgu. Aby chronić się przed w/w zagrożeniami należy stosować hełmy ochronne.

Rodzaje hełmów ochronnych

hełmy budowlane i przemysłowe
hełmy do pracy na wysokości
hełmy dla kanalarzy
hełmy dla górników
hełmy dla leśników
hełmy dla elektromonterów
hełmy dla hutników
Hałas – informacje ogólne

Hałasem jest każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia, w szczególności prowadzić do utraty słuchu lub też niebezpieczny z innych względów.

Dopuszczalne wartości hałasu

Obowiązujące przepisy określają poniższe wartości parametrów ze względu na ochronę słuchu pracowników:

poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy (lub do tygodnia pracy) – gdy zostanie przekroczona wartość 80dB(A) to pracodawca zobowiązany jest udostępnić pracownikowi środki ochrony przed hałasem na jego indywidualne życzenie. Gdy zostanie przekroczona wartość 85dB(A) to należy stosować obowiązkowo środki ochrony przed hałasem.
Maksymalny poziom dźwięku A – gdy zostanie przekroczona wartość 115dB(A) to należy stosować obowiązkowo środki ochrony przed hałasem,
Szczytowy poziom dźwięku C – gdy zostanie przekroczona wartość 135dB(A) to należy stosować obowiązkowo środki ochrony przed hałasem.
Podstawowym parametrem ochronników słuchu jest wartość tłumienia. Najważniejszym celem podczas doboru odpowiedniego ochronnika słuchu na dane stanowisko zagrożone hałasem jest zapewnienie wartości poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu mniejszej niż wartość dopuszczalna, która zgodnie z obowiązującymi przepisami wynosi 80dB równoważnego poziomu dźwięku A dla 8 godzin (próg działania). Równoważny poziom dźwięku A dla 8 godzin odpowiada poziomowi ekspozycji na hałas odniesionemu do 8-godzinnego dobowego wymiaru pracy.

Rodzaje ochronników słuchu

Ochronniki słuchu możemy podzielić ze względu na konstrukcję na:

wkładki przeciwhałasowe – (zatyczki przeciwhałasowe, stopery) wykonane zazwyczaj z pianki lub miękkiego tworzywa i noszone w kanale usznym. Wkładki wykonane z pianki przed włożeniem do ucha są rolowane a następnie rozprężają się dopasowując do kształtu kanału usznego. Ze względu na higienę wkładki te są jednokrotnego użytku. Wkładki wykonane z miękkiego tworzywa mogą być przemywane i stosowane jako wkładki wielokrotnego użytku. Wkładki przeciwhałasowe są oferowane jako luźne (nie połączone z sobą) lub też połączone sznureczkiem. Dodatkowo wkładki wielokrotnego użytku występują w wersji ze sprężyną dociskową (na pałąku).
nauszniki przeciwhałasowe – składają się z dwóch czasz tłumiących dociskanych do głowy, które całkowicie zakrywają małżowiny uszne. Czasze tłumiące dociskane są za pomocą sprężyny dociskowej (pałąka). Ruchome połączenie czasz ze sprężyną dociskową umożliwia regulację i dopasowanie nausznika do kształtu głowy. Nauszniki wykonywane są również w wersji nahełmowej – każda czasza tłumiąca mocowana jest wówczas osobno do skorupy hełmu za pomocą adaptora.
Informacje ogólne o ochronie oczu i twarzy
Środki ochrony oczu i twarzy zapobiegają uszkodzeniom oczu i części twarzowej głowy, spowodowanym czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi, termicznymi oraz szkodliwym promieniowaniem.

Podział osłon twarzy i oczu

Ze względu na konstrukcję sprzęt ochrony oczu i twarzy można podzielić na:

Okulary ochronne – posiadają szybki wykonane z nietłukącego się szkła lub tworzywa sztucznego.
Gogle ochronne – ściślej i dokładniej niż okulary obejmują twarz w okolicy oczu.
Osłony twarzy – wykonane są z tworzyw sztucznych (np. poliwęglanu, acetatu) lub z metalowej siatki.
Przyłbice spawalnicze – chronią całą twarz oraz oczy przed gorącymi iskrami i odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem emitowanym podczas spawania
.Tarcze spawalnicze – trzymane są przez pracownika w ręku podczas spawania. Chronią oczy, twarz i szyję. Składają się z korpusu, ramki na szybkę, filtra i rękojeści.
.Kaptury – oprócz ochrony oczu i twarzy zapewniają ochronę głowy i szyi, np. w hutnictwie przed działaniem wysokiej temperatury i odprysków stopionych metali.
Ze względu na przeznaczenie sprzęt ochrony oczu i twarzy można podzielić na:

Chroniący przed czynnikami mechanicznymi
Chroniący przed czynnikami chemicznymi
Chroniący przed czynnikami biologicznymi
Chroniący przed czynnikami termicznymi
Chroniący przed promieniowaniem optycznym
Chroniący przed łukiem powstającym przy zwarciu elektrycznym
Przeznaczony do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem
Podstawowe informacje dróg oddechowych

Stosowanie środków ochrony układu oddechowego podczas pracy wymagane jest gdy:

stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekracza Najwyższe Dopuszczalne Stężenia (NDS) dla tych substancji,
zawartość tlenu we wdychanym powietrzu jest niższa niż 17% jego składu,
temperatura wdychanego powietrza przekracza dopuszczalną normę, w której człowiek może pracować.
Sprzęt chroniący drogi oddechowe przed substancjami chemicznymi i pyłami należy do ochron, które są zaliczone do III kategorii wg Dyrektywy 89/686/EWG, czyli należą do środków związanych z najwyższym ryzykiem utraty zdrowia. Jest to spowodowane tym, że wchłaniane do organizmu niebezpieczne substancje chemiczne mogą spowodować wiele chorób groźnych dla zdrowia i życia człowieka.

Podział sprzętu ochrony dróg oddechowych
Norma PN-EN 133 “Sprzęt ochrony układu oddechowego. Podział” wyróżnia dwie podstawowe grupy zagrożeń dla układu oddechowego:
– występowanie w powietrzu szkodliwych substancji w postaci pyłów, gazów, oparów itp.,
– niedobór tlenu w powietrzu (poniżej 17%).


Powyższa klasyfikacja dopuszcza dwie metody ochrony dróg oddechowych:
– oczyszczanie wdychanego powietrza (sprzęt oczyszczający),
– dostarczanie powietrza ze źródła wolnego od zanieczyszczeń (sprzęt izolujący).Sprzęt oczyszczający

Sprzęt oczyszczający oczyszcza wdychane powietrze ze szkodliwych substancji chemicznych oraz pyłów. Oczyszczanie powietrza odbywa się poprzez:

filtry – zatrzymują cząsteczki stałe (pyły) oraz kropelki cieczy w postaci aerozoli (mgły),
pochłaniacze – zatrzymują substancje chemiczne w postaci gazu na zasadzie reakcji chemicznej,
filtropochłaniacze – stanowią kombinację filtrów i pochłaniaczy.
Filtry, pochłaniacze i filtropochłaniacze nie są samodzielną ochroną, lecz wymagają skompletowania z częścią twarzową. Wyjątek stanowią jedynie półmaski jednorazowe.

Ze względu na rozwiązanie części twarzowej sprzęt ochrony dróg oddechowych dzielimy na:

półmaski jednorazowe
półmaski
maski pełnotwarzowe
kaptury
hełmy

Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy – szczególnie śmiertelnych. Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących następstwem upadku z wysokości, w wyniku których 150 osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia.

Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem.

Ponadto pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa. Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowym przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przeglądy okresowe nie zwalniają użytkowników z każdorazowej kontroli sprzętu przed użyciem.

NORMY dotyczące sprzętu chroniącego przed upadkiem:

-PN-EN 353-1 Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą
-PN-EN 353-2 Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą
-PN-EN 354 Linki bezpieczeństwa
-PN-EN 355 Amortyzatory
-PN-EN 358 Systemy ustalające pozycję przy pracy
-PN-EN 360 Urządzenia samohamowne
-PN-EN 361 Szelki bezpieczeństwa
-PN-EN 362 Łączniki
-PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania
-PN-EN 795-A1 Punkty kotwiczące umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochyłych (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
-PN-EN 795-A2 Punkty kotwiczące umieszczone na pochyłych ścianach (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
-PN-EN 795-B Tymczasowe urządzenia kotwiczące umożliwiające demontaż i transport
-PN-EN 795-C Urządzenia kotwiczące wyposażone w prowadnice giętkie poziome “lina życia” dopuszczalne nachylenie 15° (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
-PN-EN 795-D Urządzenia kotwiczące wyposażone w sztywną poziomą prowadnicę w postaci szyny (urządzenia tej klasy nie są środkami ochrony indywidualnej)
-PN-EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu
-PN-EN 1496 Ratunkowe urządzenie podnosząco-opuszczające
PN-EN 1497 Sprzęt ratowniczy (szelki ratownicze).
Informacja 6
Tytuł
Znaki i instrukcje
Tekst
Znaki bezpieczeństwa

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, we wszystkich zakładach pracy oraz miejscach użyteczności publicznej, powinny znajdować się różnego rodzaju oznaczenia BHP.

Systemy informacji wizualnej, są obecnie nieodłącznym elementem wyposażenia każdego miejsca pracy – zwiększając bezpieczeństwo, a także potencjalną ochronę pracowników i mienia. Produkty ANRO są stworzone, aby możliwie najlepiej i efektywniej zapewnić ochronę prewencyjną, zapobiegając ewentualnym zagrożeniom.

Mając na uwadze różnorodne potrzeby klientów oferujemy:

-Pełny zakres oznaczeń BHP i PPOŻ
-Instrukcje bezpiecznej pracy
-Oznakowanie chemiczne i gazownicze
-Znaki elektryczne
-Oznakowania rurociągów i instalacji przemysłowych, dzięki którym łatwo można określić rodzaj i kierunek przepływającego medium
-Oznaczenia maszyn i urządzeń
-Znaki informacyjno – logistyczne, dzięki którym szybko można zlokalizować szukane pomieszczenie lub zidentyfikować miejsca, w których należy zachować szczególną ostrożność
-Taśmy, którymi w łatwy sposób można wyznaczyć drogi transportowe dla wózków lub drogi komunikacyjne dla pracowników
-Lustra przemysłowe – znajdujące szerokie zastosowanie w magazynach oraz przy trasach przejazdów wózków
-Znaki drogowe
-Oznakowanie infrastruktury na zewnątrz budynku
-Tablice informacyjne – wielkoformatowe i wiele innych

  Serwis sprzętu ppoż

  Serwis sprzętu ppoż
  Blue stripe

  Proponujemy państwu

  Pełną, kompleksową

  obsługę

  Regularne przeglądy i konserwacje są niezbędne do prawidłowego działania sprzętu przeciwpożarowego. Okresowe przeglądy techniczne i konserwacje są również wymogiem określonym prawnie oraz kryterium do ubezpieczenia obiektu.

  • Dobór sprzętu i urządzeń ppoż. pod potrzeby właścicieli, wynajmującym lub najemców lokali użytkowych. Ustalamy rodzaj i ilości niezbędnych gaśnic oraz wymagane oznakowania. Konserwacja i okresowe przeglądy sprzętu przeciwpożarowego należy wykonywać regularnie i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, dokumentacji techniczno- ruchowej oraz instrukcji obsługi sporządzoną przez producenta. Prowadzimy pełny indeks i nadzór nad przeglądami sprzętu przeciwpożarowego w państwa obiektach. Wykonujemy pomiary wydajności i profesjonalny serwis instalacji hydrantowej wewnętrznej i zewnętrznej. Oferujemy napełnianie, dostawę, dzierżawę i sprzedaż butli z gazami technicznymi do celów przemysłowych i spożywczych. Naprawa butli oraz legalizacja UDT
  Zabezpieczenia ppoż.
  • Gaśnice

  • Hydranty

  • Wyposażanie obiektów w sprzęt ppoż.

  • Gazy techniczne

  • Znaki bezpieczeństwa

  Nasi wykwalifikowani pracownicy pomogą dobrać odpowiednie rodzaje i ilości gaśnic aby spełnić wymogi prawne i dopasować je do prowadzonej działalności. Zapewniamy okresowe przeglądy techniczne i konserwacje gaśnic przez wyszkolonych, kompetentnych serwisantów. Serwis gaśnic jest wykonywany zgodnie z wytycznymi CNBOP oraz zaleceniami producentów.

  Nie każdy pożar wygląda tak samo. Pożary różnią się od siebie względem substancji palącej, warunków otoczenia i przyczyną zapłonu. Nie ma jednego skutecznego sposobu na gaszenie pożarów dla wszystkich możliwych kombinacji czynników. Dlatego dobór gaśnicy jest uwarunkowany przede wszystkim od rodzaju pożaru, który ma być gaszony za jej pomocą. W tym zakresie wyróżniamy sześć grup pożarów:
  Pożary grupy A – pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego,
  Pożary grupy B – pożary cieczy palnych, w tym również materiałów topiących się w procesie palenia,
  Pożary grupy C – pożary gazów,
  Pożary grupy D – pożary metali,
  Pożary grupy E – pożary urządzeń pod napięciem oraz w okolicy urządzeń elektrycznych,
  Pożary grupy F – pożary tłuszczów spożywczych.

  Posiadanie odpowiednich gaśnic na wyposażeniu obiektu stanowi podstawę prawidłowego wyposażenia BHP. Obecnie najczęściej spotykane gaśnice to:

  Gaśnica proszkowa
  Zbiornik wypełniony proszkiem gaśniczym, który za pomocą niepalnego gazu jest wyrzucany z gaśnicy w celu odcięcia tlenu od płonącej powierzchni. Stosowane w wypadku pożarów z grupy A, B i C.

  Gaśnica CO2 tzw. śniegowa
  Wykorzystuje do gaszenia skroplony dwutlenek węgla. Podczas wypuszczania CO2 uzyskuje temperaturę -78°C. Wykorzystuje się ją do gaszenia pożarów z grupy B i C.

  Gaśnica wodna
  Głównym czynnikiem gaszącym w tym przypadku jest specjalna piana gaśnicza. Zawartość wody w tych gaśnicach uniemożliwia gaszenie urządzeń pod napięciem.
  Najczęściej spotykane warianty gaśnic to: A B i A,B, F.

  Hydranty dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne. Jedne jak i drugie należy poddawać przeglądom techniczny i czynnościom konserwacyjnym. Czynności te mogą być przeprowadzone tylko przez osobę kompetentną i przeszkoloną oraz wyposażoną w wymagane narzędzia. Serwis wykonywany jest zgodnie z procedurami producentów oraz z wymaganiami normy PN-EN 671-3. Regularna konserwacja oraz utrzymanie hydrantów w stałej gotowości do użycia jest wymogiem prawnym.

  Hydranty wewnętrzne
  Dzielimy na trzy typy w zależności od średnicy węża:
  - wąż półsztywny o średnicy DN 25,
  - wąż półsztywny o średnicy DN 33,
  - wąż płasko składany o średnicy DN 52.

  Hydranty zewnętrzne
  Hydranty montowane w sieciach wodociągowych są istotnym elementem ochrony ludzi i obiektów. Hydranty zewnętrzne są wykorzystywane do poboru wody do gaszenia pożarów i zaopatrywania wodnego pojazdów straży pożarne.

  Oferujemy wyposażenie obiektów w sprzęt przeciwpożarowy t.j.

  Gaśnice (proszkowe, śniegowe, wodne)
  Gaśnice przewoźne- agregaty proszkowe i CO2
  GSE- Urządzenie gaśnicze do gaszenia urządzeń wrażliwych na pył i zabrudzenia np. elektronika
  Koce gaśnicze- tkanina szklana, trudno zapalna
  SUG- Stałe urządzenia gaśnicze
  SUG-P- Stałe urządzenia pianowe
  Urządzenia gaśnicze- domowe

  Posiadamy w dystrybucji gazy techniczne do zastosowań w każdej dziedzinie
  przemysłu.Jest to między innymi:

  Dwutlenek węgla (CO2) do zastosowań technicznych, medycznych, spożywczych i domowych np. akwariach
  Acetylen do zastosowań technicznych np. spawalnictwo
  Mieszanki spawalnicze (argon + CO2)
  Argon do zastosowań technicznych np. spawalnictwo
  Azot do zastosowań technicznych np. klimatyzacja

  Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, we wszystkich zakładach pracy oraz miejscach użyteczności publicznej, powinny znajdować się różnego rodzaju oznaczenia BHP t.j.:
  Instrukcje postępowania na wypadek pożaru, instrukcje BHP i inne ważne znaki zakazu, nakazu i informacyjne. Wszystkie oferowane przez nas znaki spełniają kryteria Polskich i Europejskich Norm. Znaki bezpieczeństwa pożarowego stanowią element ogólnej ochrony przeciwpożarowej i mają zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników budynków.

   OUTSOURCING/ USŁUGI BHP

   OUTSOURCING/ USŁUGI BHP
   Blue stripe

   Proponujemy państwu

   Pełną, kompleksową

   obsługę

   W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – pełnienie funkcji zewnętrznej Służby BHP w Zakładzie Pracy lub wybrane przez Państwa elementy.

   Zabezpieczenia ppoż.
   • SZKOLENIA BHP

   • WYPADKI PRZY PRACY WYPADKI W DRODZE

   • AUDYTY BHP STANOWISK PRACY

   • OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

   • WYPOSAŻENIE W OCHRONY I ODZIEŻ BHP

   • CZYNNIKI SZKODLIWE W ŚRODOWISKU PRACY

   Realizujemy wstępne i okresowe szkolenie bhp na różnych stanowiskach. Szkolenia możemy realizować w Państwa Zakładzie lub w siedzibie naszej firmy (posiadamy w pełni wyposażona salę szkoleniową na ok. 50 osób). Szkolenia organizujemy w formie tradycyjnej oraz samokształcenia kierowanego.

   Przeprowadzamy postępowania powypadkowe, sporządzamy pełną dokumentację powypadkową zgodnie z przepisami prawa w rym zakresie.

   Wykonujemy audyty bhp stanowisk pracy wraz z raportem i propozycją zaleceń do wykonania w celu poprawy bezpieczeństwa pracy.

   Sporządzamy dokumentację ORZ na stanowiskach pracy.

   Doradzamy jakie środki ochrony powinny być zapewnione na konkretnym stanowisku pracy. Możemy dla Państwa zakupić uzgodnione środki ochrony i odzieży oraz dowieźć na miejsce.

   Prowadzimy pełną dokumentację związaną z badaniami czynników w środowisku pracy. Sporządzamy rejestry oraz karty badań i pomiarów czynników szkodliwych. Zapoznajemy pracowników z aktualnymi wynikami tych pomiarów.

    Systemy elektr ppoż.

    Systemy elektr ppoż.
    Blue stripe

    Proponujemy państwu

    Pełną, kompleksową

    obsługę

    Celem systemów elektryczny przeciwpożarowych jest jak najszybsza detekcja zagrożenia pożarowego w obiekcie, uruchomienie innych wspomagających systemów bezpieczeństwa pożarowego takie jak systemy zamknięć ogniowych, systemy oddymiania oraz przekazuje informacje poprzez sygnalizatory do wszystkich osób będących w obiekcie o konieczności ewakuacji.

    • Dobranie optymalnego kosztowo i jakościowo systemu dla potrzeb obiektu Montaż systemu w oparciu o przygotowany projekt urządzeń posiadających niezbędne certyfikaty i dopuszczenia Przygotowanie dokumentacji powykonawczej Konserwację i serwis istniejących systemów sygnalizacji pożaru Demontaż i utylizację wymienianych urządzeń Modernizację istniejących systemów Szkolenie dla obsługi systemu Profesjonalny serwis
    Zabezpieczenia ppoż.
    • System sygnalizacji pożaru

    • System oddymiania

    • Dźwiękowy system ostrzegawczy

    • System detekcji gazu

    • Oświetlenie ewakuacyjne

    • Przeciwpożarowy wyłącznik prąd

    Podstawowym zadaniem SSP jest szybkie i bezbłędne wykrycie powstającego pożaru, zanim się on rozwinie i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Szybkie wykrycie źródła pożaru daje więcej czasu na przeprowadzenie ewakuacji budynku i na skuteczną ochronę zgromadzonych w nim wartości.

    Opis szczegółówy

    Jednym z podstawowych elementów poprawnego zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków wielokondygnacyjnych jest wykonanie skutecznej instalacji oddymiającej chroniącej drogi ewakuacji przed niebezpieczeństwem zadymienia. Systemy oddymiania grawitacyjnego funkcjonują na naszym rynku przeciwpożarowym od wielu lat i są jednym z podstawowych systemów wykorzystywanych do odprowadzania dymu i ciepła.

    Opis szczegółówy

    Dźwiękowy system ostrzegawczy – system podnoszący bezpieczeństwo w budynku, przeznaczony jest do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także na żądanie operatora.

    Opis szczegółówy

    System detekcji gazu pozwala na wykrycie niebezpiecznych stężeń gazów wszędzie tam, gdzie jest możliwość powstania nieszczelności instalacji oraz istnieją problemy z wydajnością wentylacji. Systemy takie możemy zastosować podczas procesu produkcji, kotłowniach gazowych, parkingach podziemnych czy w pomieszczeniach magazynowych.

    Oświetlenie ewakuacyjne – część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie zagrożonego miejsca lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

    Opis szczegółówy

    Jest to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

    Opis szczegółówy

     Systemy wodne ppoż.

     Systemy wodne ppoż.
     Blue stripe

     Proponujemy państwu

     Pełną, kompleksową

     obsługę

     Systemy instalacji tryskaczowych służy do zwalczania pożaru w pierwszej fazie ich powstawania. Instalacje wodne możemy podzielić na: Instalacje tryskaczowe- do wody może zostać dodany środek pianotwórczy, Instalacje zraszaczowe- inaczej nazywana zalewowa, Instalacja mgły wodnej. Najczęstsze zastosowanie tego typu instalacji można spotkać w następujących obiektach: usługowo- handlowych (centra handlowe, markety) użyteczności publicznej (biura, hotele) produkcyjnych i magazynowych (fabryki, magazyny)

     • Instalacje tryskaczowe: suche, wodne, zraszaczowe kompleksowa opieka każdym rodzajem instalacji serwis oraz konserwacja pompowni P.POŻ modernizacja, rozbudowa pompowni oraz istniejących rurociągów instalacje w systemach gwintowanych oraz rowkowanych Wykonywanie prefabrykacji rurociągów systemem gwintowanym lub rowkowanym Wykonywanie króćców systemowych gwint
     • rowek, rowek
     • gwint Gwintowanie oraz rowkowanie rur stalowych Sprzedaż łączników rowkowanych
     Zabezpieczenia ppoż.
     • Instalacje tryskaczowe

     • Wewnętrzna instalacja hydranInstalacje tryskaczowe

     • Przegląd i konserwacja pompowni

     • Modernizacja, rozbudowa pompowni oraz istniejących rurociągów

     • Dostosowanie oraz wymiana starych pompowni oraz instalacji rurociągowych do spełniania wymogów bezpieczeństwa.

     • Wewnętrzna instalacja hydrantowa

     Instalacje tryskaczowe

     W przypadku pożaru instalacje tryskaczowe uruchamiają się samodzielnie pod wpływem ciepła i rozpoczynają proces gaszenia.
     Główny podział systemów tryskaczowych:
     - nawodnione
     - suche
     - wstępnie sterowane suche

     Przegląd i konserwacja pompowni
     Właściciele pompowni mają obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego urządzeń, konieczne jest dokonywanie okresowych ocen ich funkcjonowania. Pozwala to na utrzymanie ich w dobrej sprawności, jak również redukuje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której urządzenie w razie pożaru miałoby zawieść.


     Modernizacja, rozbudowa pompowni oraz istniejących rurociągów
     Dostosowanie oraz wymiana starych pompowni oraz instalacji rurociągowych do spełniania wymogów bezpieczeństwa.

     Prefabrykacji rurociągów systemem gwintowanym lub rowkowanym

     Przegląd i konserwacja pompowni
     Właściciele pompowni mają obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego urządzeń, konieczne jest dokonywanie okresowych ocen ich funkcjonowania. Pozwala to na utrzymanie ich w dobrej sprawności, jak również redukuje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której urządzenie w razie pożaru miałoby zawieść.

     W przypadku pożaru instalacje tryskaczowe uruchamiają się samodzielnie pod wpływem ciepła i rozpoczynają proces gaszenia.

     Główny podział systemów tryskaczowych:

     - wodne

     - suche

     - wstępnie sterowane suche

     Właściciele pompowni mają obowiązek zapewnienia właściwego stanu technicznego urządzeń, konieczne jest dokonywanie okresowych ocen ich funkcjonowania. Pozwala to na utrzymanie ich w dobrej sprawności, jak również redukuje ryzyko wystąpienia sytuacji, w której urządzenie w razie pożaru miałoby zawieść.

     Dostosowanie oraz wymiana starych pompowni oraz instalacji rurociągowych do spełniania wymogów bezpieczeństwa.

     Wykonujemy prefabrykaty instalacji w dwóch głównie stosowanych systemach, gwinty oraz system rowkowany. Instalacje w stali czarnej oraz stali ocynkowanej.

     Wykonujemy nowe instalacje hydrantowe oraz modernizacje starych instalacji. Projektujemy oraz wykonujemy sieci hydrantowe na obiektach biurowych oraz przemysłowych. Dokładamy wszelkich starań by każda instalacja była zgodna z aktualnymi normami.

      Zabezpieczenia ppoż.

      Zabezpieczenia ppoż.
      Blue stripe

      Proponujemy państwu

      Pełną, kompleksową

      obsługę

      • Wykonawstwo biernych zabezpieczeń PPOŻ przejść instalacyjnych: rury palne i niepalne kable i koryta elektryczne przewody wentylacyjne i technologiczne Wykonawstwo zabudowy płytami ogniochronnymi tras kablowych, kanałów wentylacyjnych Zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych Zabezpieczenie ppoż. dylatacji i szczelin Wykonawstwo, konserwacja, remonty sieci hydrantowych wewnętrznych i zewnętrznych Montaż oraz wymiana stolarki budowlanej ppoż. (drzwi, okna, klapy rewizyjne, bramy, kurtyny, grodzie) Impregnacja dywanów i wykładzin środkami ppoż. Informacje szczegółówe
      Zabezpieczenia ppoż.
      • Zabudowa i obudowa płytami ogniochronnymi

      • Bierne zabezpieczenia ppoż. instalacji

      • Stolarka budowlana ppoż

      • Zabezpieczenie ppoż. konstrukcji stalowych, żelbetowych, drewnianych

      • Wewnętrzna instalacja hydrantowa

      Zabudowy tego typu dostosowujemy do potrzeb klienta i do wymaganej klasy odporności ogniowej chronionych elementów.

      W zakresie biernych zabezpieczeń ppoż. wykonujemy przepusty ogniochronne

      W zależności od wymagań stosuje się odpowiednią klasę odporności ogniowej. Klasy te, są określane na podstawie przeprowadzonych badań ogniowych konkretnych rozwiązań. Wykonujemy zabezpieczenia konstrukcji stalowych i żelbetowych oraz drewnianych metodą natrysku ogniochronnego.Pozwala to uzyskać odporności ogniowe w zakresie R15 - R240.

      Wykonujemy nowe instalacje hydrantowe oraz modernizacje starych instalacji. Projektujemy oraz wykonujemy sieci hydrantowe na obiektach biurowych oraz przemysłowych. Dokładamy wszelkich starań by każda instalacja była zgodna z aktualnymi normami.

       Okulary ochronne

       nie szukaj na oko…
       Sprawdź naszą ofertę online