Ta strona używa cookies.

Polityka Prywatności Akceptuje

Szkolenie podstawowe z zakresu bhp dla Społecznych Inspektorów Pracy

Adresaci:

Szkolenie przeznaczone jest dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy. Dotyczy zakładowych społecznych inspektorów pracy, oddziałowych (wydziałowych) oraz grupowych społecznych inspektorów pracy. Jest prowadzone na początku każdej kadencji SIP.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnych wiadomości z zakresu prawnej ochrony pracy, technicznej ochrony pracy oraz praw i obowiązków SIP dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy.

Zakres szkolenia powinien w szczególności obejmować następujące zagadnienia:

• Kształtowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
• Przestrzegania uprawnień pracowniczych
• Działalności społecznych inspektorów pracy
• Zagrożeń występujących w zakładach pracy, w których pracują szkoleni SIP

Ramowy program szkolenia:

Szkolenie trwa 24 godziny i obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:

• System nadzoru nad warunkami pracy
• Zagadnienia prawnej ochrony pracy
• Zagadnienia techniczne ochrony pracy
• Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
• Zagadnienia funkcjonowania SIP
• Zagadnienia współpracy związków zawodowych ze społecznymi inspektorami pracy
• Zagadnienia ergonomii i psychologii pracy
• Podstawowe zagadnienia higieny pracy

Termin szkolenia:

Formularz zgłoszeniowy

    Dane zgłoszeniowe

    Dane do kontaktu

    Dane do faktury

    ODBIORCA (jeżeli dotyczy innego podmiotu niż Nabywca np. Nabywca Gmina Lublin, Odbiorca – Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych jak wyżej, przez Zakład Usługowo- Handlowy „KONSPOŻ” sp. j. Leszek Małocha & Katarzyna Przychodzeń w celu udziału w szkoleniu organizowanym za pośrednictwem platformy szkoleniowej https://elearning.konspoz.pl/

Podaję moje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wyrażam zgodę na użycie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r.

Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Oświadczam, że akceptuje regulamin oragnizacji szkoleń