Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów możemy przeczytać, że urządzenie przeciwpożarowe to urządzenie służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Możemy wyróżnić wiele rodzajów urządzeń przeciwpożarowych:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia:
  • sygnalizacyjno-alarmowe,
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • wyłączniki przeciwpożarowe,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe – wyróżniamy kilka grup kurtyn dymowych, które dzielą się na kurtyny stałe SSB oraz ruchome ASB. Kurtyny dymowe zbudowane są z płaszcza o właściwej odporności, które możemy podzielić na: przepuszczalność dymu oraz wysoką temperaturę, prowadnic bocznych, wału nawojowego, napędu elektrycznego w przypadku kurtyn ruchomych.
 • drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.