urządzenie przeciwpożarowe

Urządzenia przeciwpożarowe (ppoż) to nieodłączna część systemów bezpieczeństwa w wielu budynkach, zarówno mieszkalnych, jak i komercyjnych. Ich zadaniem jest wykrycie i powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia, co może uratować życie ludzkie oraz ograniczyć szkody materialne. Ale czym dokładnie jest urządzenie przeciwpożarowe i jak działa? W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ważnemu zagadnieniu, aby lepiej zrozumieć, jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach ochrona przeciwpożarowa.

Czym jest urządzenie przeciwpożarowe?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów możemy przeczytać, że urządzenie przeciwpożarowe to urządzenie służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków.

Rodzaje urządzeń przeciwpożarowych

Możemy wyróżnić wiele rodzajów urządzeń przeciwpożarowych:

 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • urządzenia inertyzujące,
 • urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia:
  • sygnalizacyjno-alarmowe,
  • urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych,
  • urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych,
 • wyłączniki przeciwpożarowe,
 • instalacje oświetlenia ewakuacyjnego,
 • hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
 • hydranty zewnętrzne,
 • pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
 • przeciwpożarowe klapy odcinające,
 • urządzenia oddymiające,
 • urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
 • kurtyny dymowe – wyróżniamy kilka grup kurtyn dymowych, które dzielą się na kurtyny stałe SSB oraz ruchome ASB. Kurtyny dymowe zbudowane są z płaszcza o właściwej odporności, które możemy podzielić na: przepuszczalność dymu oraz wysoką temperaturę, prowadnic bocznych, wału nawojowego, napędu elektrycznego w przypadku kurtyn ruchomych.
 • drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
 • przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
 • dźwigi dla ekip ratowniczych.

Przeczytaj również: Rodzaje gaśnic

Konserwacja, przeglądy i serwis urządzeń i instalacji przeciwpożarowych

Urządzenia, systemy i zabezpieczenia przeciwpożarowe powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Urządzenia przeciwpożarowych w obiekcie powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym.

Ze względu na trudne do przewidzenia zagrożenia pożarowe, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice zawsze powinny spełniać wymagania określone w polskich normach.

Źródło:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101090719