rodzaje gaśnic

Gaśnica pożarowa jest jednym ze stałych elementów ochrony przed ogniem. Powinny je posiadać domy jednorodzinne, niewielkie firmy jak i wieloosobowe zakłady pracy. Podstawowa gaśnica typu ABC stała się obowiązkowym elementem każdego samochodu. Jak jednak rozpoznać, która gaśnica będzie odpowiednia dla każdego typu pożaru? W tym artykule poznasz typy gaśnic i ich przeznaczenie. 

Rodzaj gaśnic – dlaczego warto znać oznaczenia i zastosowanie środków gaśniczych?

Gaśnice to jedne z typów urządzeń przeciwpożarowych i niezwykle ważny element wyposażenia każdego budynku, zarówno mieszkalnego, jak i przemysłowego. W przypadku pożaru, odpowiednio dobrana gaśnica może uratować życie oraz minimalizować straty materialne. Dlatego też warto poznać oznaczenia poszczególnych gaśnic oraz ich zastosowanie. Najpopularniejsze rodzaje gaśnic to proszkowe, pianowe, wodne, dwutlenek węgla oraz halonowe. Każdy z tych rodzajów posiada swoje unikalne właściwości, co czyni go odpowiednim do gaszenia różnego rodzaju pożarów. Dlatego też warto wiedzieć, jaki rodzaj gaśnicy jest odpowiedni w danym przypadku, aby móc skutecznie i szybko ugasić pożar.

Warto również znać rodzaje gaśnic i ich zastosowanie, ponieważ umożliwiają one łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnej gaśnicy w sytuacji zagrożenia. Oznaczenia na gaśnicach informują o rodzaju środka gaśniczego, jego pojemności oraz możliwościach zastosowania. Dzięki temu w przypadku pożaru można szybko i skutecznie zareagować, minimalizując tym samym straty materialne oraz ryzyko utraty życia lub zdrowia. Warto również pamiętać, że gaśnice wymagają regularnego przeglądu i konserwacji, aby działały zawsze sprawnie i skutecznie. Dlatego też, posiadając wiedzę na temat rodzajów gaśnic oraz ich oznaczeń, można przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji strat w przypadku pożaru.

Czy wszystkie gaśnice są takie same?

Odpowiedź jest niezwykle prosta – nie. Każdy pożar ma przydzieloną odpowiedni rodzaj gaśnicy. Przy użyciu nieodpowiedniego składu gaśniczego możemy tylko zaognić sytuację, a nie ją okiełznać.

Na rynku dostępne są różne typy gaśnic, z których każdy jest przeznaczony do gaszenia innych rodzajów pożarów. Na przykład gaśnice proszkowe są skuteczne w gaszeniu pożarów klasy A, B i C, natomiast gaśnice dwutlenku węgla są bardziej skuteczne w gaszeniu pożarów klasy B i C. Gaśnice pianowe z kolei są skuteczne w gaszeniu pożarów klasy A i B, ale nie nadają się do gaszenia pożarów gazowych.

Ponadto, każdy rodzaj gaśnicy ma określone parametry techniczne, takie jak pojemność, ciśnienie robocze czy zasięg strumienia gaśniczego. Te parametry są dostosowane do rodzaju i wielkości pożaru, dla którego dana gaśnica jest przeznaczona. W związku z tym, wybierając gaśnicę, należy dokładnie zapoznać się z jej właściwościami oraz klasą pożaru, którą jest w stanie ugasić.

Podział gaśnic ze względu na rodzaj pożaru

Aby właściwie wybrać rodzaj gaśnicy, należy przede wszystkim poznać źródło zapłonu i materiał, który ulega spaleniu. Obecnie, rodzaje pożarów dzielone są na sześć klas:

  • klasa A – dotyczy pożarów materiałów stałych pochodzenia organicznego (np. drewno)
  • klasa B – obejmuje płonące ciecze palne i materiały ulegające stopieniu podczas palenia (np. benzyna)
  • klasa C – dotyczy pożarów gazów (np. tlenek węgla, tzw. czad)
  • klasa D – ma związek z płonięciem metali (np. aluminium)
  • klasa E – obejmuje zapłony urządzeń pozostających pod napięciem oraz takich, które znajdują się w ich bliskim otoczeniu (np. przewody)
  • klasa F – dotyczy pożarów wszelkiego rodzaju tłuszczów spożywczych (np. olej spożywczy)

Podział gaśnic ze względu na środek gaśniczy – Jedna typologia to nie wszystko

Gdy już poznamy źródło pożaru należy wybrać odpowiednią gaśnicę. Mamy podstawowe trzy typy:

  1. Gaśnice proszkowe – Środkiem gaśniczym w tego typu gaśnicach jest proszek, który jest wyrzucany z gaśnicy za pomocą sprężonego niepalnego gazu – Najczęściej jest to dwutlenek węgla lub azot. Gaśnice proszkowe nadają się między innymi do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnica proszkowa znajduje zastosowanie między innymi w obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, kotłowniach, a także w transporcie samochodowym.
  2. Gaśnice śniegowe – w butli zawarty jest skroplony dwutlenek węgla. CO2 ulega rozprężeniu podczas wyrzucania z butli, uzyskuje temperaturę -78˚C i tworzy na powierzchni danego obiektu warstwę suchego lodu. Gaśnica CO2 działa w sposób, który odcina dostęp tlenu i w znacznym stopniu obniża temperaturę. Taki sprzęt gaśniczy nie może być przechowywany w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, ponieważ przegrzanie gaśnicy śniegowej spowoduje jej rozładowanie.
  3. Gaśnice pianowe – Piana gaśnicza w tego typu gaśnicach jest wyrzucana z butli za pomocą sprężonego gazu w postaci azotu lub dwutlenku węgla. Działanie tego rodzaju gaśnicy polega na odizolowaniu dostępu do tlenu oraz zwilżaniu zapalonych przedmiotów wodą zawartą w pianie.

Podsumowanie

Gaśnice to niezwykle ważny element wyposażenia każdego budynku, zarówno mieszkalnego, jak i przemysłowego. W przypadku pożaru, odpowiednio dobrana gaśnica może uratować życie oraz minimalizować straty materialne. Dlatego też warto poznać oznaczenia poszczególnych gaśnic oraz ich zastosowanie. Najpopularniejsze rodzaje gaśnic to proszkowe, pianowe, wodne, dwutlenek węgla oraz halonowe. Każdy z tych rodzajów posiada swoje unikalne właściwości, co czyni go odpowiednim do gaszenia różnego rodzaju pożarów. Dlatego też warto wiedzieć, jaki rodzaj gaśnicy jest odpowiedni w danym przypadku, aby móc skutecznie i szybko ugasić pożar.

Warto również znać oznaczenia gaśnic, ponieważ umożliwiają one łatwe i szybkie odnalezienie potrzebnej gaśnicy w sytuacji zagrożenia. Oznaczenia na gaśnicach informują o rodzaju środka gaśniczego, jego pojemności oraz możliwościach zastosowania. Dzięki temu w przypadku pożaru można szybko i skutecznie zareagować, minimalizując tym samym straty materialne oraz ryzyko utraty życia lub zdrowia. Warto również pamiętać, że gaśnice wymagają regularnego przeglądu i konserwacji, aby działały zawsze sprawnie i skutecznie. Dlatego też, posiadając wiedzę na temat rodzajów gaśnic oraz ich oznaczeń, można przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji strat w przypadku pożaru.