Gaśnica pożarowa jest jednym ze stałych elementów ochrony przed ogniem. Powinny je posiadać domy jednorodzinne, niewielkie firmy jak i wieloosobowe zakłady pracy. Podstawowa gaśnica typu ABC stała się obowiązkowym elementem każdego samochodu. Jak jednak rozpoznać, która gaśnica będzie odpowiednia dla każdego typu pożaru?

Czy wszystkie gaśnice są takie same?

Odpowiedź jest niezwykle prosta – nie. Każdy pożar ma przydzieloną odpowiedni rodzaj gaśnicy. Przy użyciu nieodpowiedniego składu gaśniczego możemy tylko zaognić sytuację, a nie ją okiełznać.

Aby właściwie wybrać rodzaj gaśnicy, należy przede wszystkim poznać źródło zapłonu i materiał, który ulega spaleniu. Obecnie, rodzaje pożarów dzielone są na sześć klas:

  • klasa A – dotyczy pożarów materiałów stałych pochodzenia organicznego (np. drewno)
  • klasa B – obejmuje płonące ciecze palne i materiały ulegające stopieniu podczas palenia (np. benzyna)
  • klasa C – dotyczy pożarów gazów (np. tlenek węgla, tzw. czad)
  • klasa D – ma związek z płonięciem metali (np. aluminium)
  • klasa E – obejmuje zapłony urządzeń pozostających pod napięciem oraz takich, które znajdują się w ich bliskim otoczeniu (np. przewody)
  • klasa F – dotyczy pożarów wszelkiego rodzaju tłuszczów spożywczych (np. olej spożywczy)

Jedna typologia to nie wszystko

Gdy już poznamy źródło pożaru należy wybrać odpowiednią gaśnicę. Mamy podstawowe trzy typy:

  1. Gaśnice proszkowe – Środkiem gaśniczym w tego typu gaśnicach jest proszek, który jest wyrzucany z gaśnicy za pomocą sprężonego niepalnego gazu – Najczęściej jest to dwutlenek węgla lub azot. Gaśnice proszkowe nadają się między innymi do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych pod napięciem. Gaśnica proszkowa znajduje zastosowanie między innymi w obiektach użyteczności publicznej, budynkach przemysłowych, kotłowniach, a także w transporcie samochodowym.
  2. Gaśnice śniegowe – w butli zawarty jest skroplony dwutlenek węgla. CO2 ulega rozprężeniu podczas wyrzucania z butli, uzyskuje temperaturę -78˚C i tworzy na powierzchni danego obiektu warstwę suchego lodu. Gaśnica CO2 działa w sposób, który odcina dostęp tlenu i w znacznym stopniu obniża temperaturę. Taki sprzęt gaśniczy nie może być przechowywany w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, ponieważ przegrzanie gaśnicy śniegowej spowoduje jej rozładowanie.
  3. Gaśnice pianowe – Piana gaśnicza w tego typu gaśnicach jest wyrzucana z butli za pomocą sprężonego gazu w postaci azotu lub dwutlenku węgla. Działanie tego rodzaju gaśnicy polega na odizolowaniu dostępu do tlenu oraz zwilżaniu zapalonych przedmiotów wodą zawartą w pianie.